Forældrebetaling

 

Pladsen betales månedsvis forud, og skal ske via bankoverførsel. Pengene skal være til rådighed på min konto - den sidste hverdag i måneden.

 

I 2021 udgør egenbetalingen kr. 2853,- pr. måned i 12 måneder.

Kommunen yder et tilskud, der betales forud til jer på kr. 6387,- pr. måned.

Beløbet der skal overføres bliver således kr. 9240,- pr. måned.

 

Tilskuddet fra kommunen bliver udbetalt automatisk hver måned, når I har indgået en aftale herom. I er berettiget til tilskuddet, når I har været skrevet op hos kommunen i mindst 3 måneder. 

Der skal udfyldes et særskilt skema for at få tilskuddet. Det gøres online på Hedensted Kommunes hjemmeside.

 

I vil også være berettiget til søskende rabat.

 

Der kan ikke ydes friplads hos Mariehønen, da det er en privat pasningsordning.

 

Jeg forbeholder mig ret til prisændring 1 gang årligt.